หนังสือ นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

คลิกเพื่อดูเนื้อหา

แบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดทั้งหมด

แบบเป็นตอน
หน้าปก"นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ"
คำนิยมจากคณบดี
บทบรรณาธิการ 
สารบัญ

ภาค 1: เนื้อแท้ของงานสังคมสงเคราะห์ 
 1. ช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นก่อน
 2. คุณค่างานสังคมสงเคราะห์
 3. งานที่ท้าท้ายและน่าภูมิใจ
 4. บทบาทที่หลากหลายเพื่อสังคม
ภาค 2: สาขาของงานสังคมสงเคราะห์
 1. สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 2. มารู้จักนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
 3. สังคมสงเคราะห์สวัสดิการแรงงาน
 4. สังคมสงเคราะห์ในชุมชน
 5. การประชาสงเคราะห์ 
ภาค 3: ศิลปในสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 1. AIDS, ดูแลจนวันตาย 
 2. กรณีศึกษายาเสพติด
 3. ติดตามไม่ลดละ
 4. เมื่อได้เป็นแม่คนที่ 2
 5. ศิลปการให้คำปรึกษา
ภาค 4: เทคนิคในงานสังคมสงเคราะห์
 1. เทคนิคการทำจิตบำบัด
 2. การบำบัดโดยการแสดงออก
 3. พระพุทธศาสนาช่วยผู้ติดยาเสพติด
ภาค 5: การศึกษาและพัฒนา
 1. เราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
 2. ต้องก้าวให้พ้นทางตัน
ภาค 6: การบริหารงานสังคมสงเคราะห์
 1. บริหารแบบนักสังคมสงเคราะห์
 2. เติบโตด้วยหัวใจสังคมสงเคราะห์

บทส่งท้าย: นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
บรรณาธิการ

 

จดหมายนำส่งหนังสือแจกจ่าย
1. ฉบับส่งห้องสมุดภาคสถาบันอุดมศึกษา
2. ฉบับผู้เกี่ยวข้องกับราชการ (ราชการ NGO และกลุ่ม1-กลุ่ม8)
 
รายชื่อผู้ได้รับหนังสือ
กลุ่ม 1:  อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 40 เล่ม  
กลุ่ม 2:  อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 30 เล่ม  
กลุ่ม 3:  ห้องสมุดสถาบันต่างๆ 300 เล่ม  
กลุ่ม 4:  ผู้เขียน 140 เล่ม  
กลุ่ม 5:  เผยแพร่ในวันเกิดคณะ ม.ค. 51 200 เล่ม  
กลุ่ม 6:  แจกผู้สื่อข่าว 80 เล่ม  
กลุ่ม 7:  แจกผู้เกี่ยวข้อง 100 เล่ม  
กลุ่ม 8:  แจกราชการ NGO และอื่นๆ 500 เล่ม  
กลุ่ม 9:  ส่งขาย 500 เล่ม  
กลุ่ม 10:  สำรอง 110 เล่ม  

รายได้จากการขายหนังสือเพื่อสมทบทุนในการจัดทำหนังสือเล่มต่อไป

เงินทั้งหมด 7,780 บาท ณ วันที่ 25 มกราคม 2551

 

กลับหน้าแรก